O skřítkovi a medu, který uzdravoval

Ve vzdáleném lese, kde stromy šeptaly tajemství a květiny tančily ve větru, žil skřítek jménem Elvin. Byl známý svou dobrotou a kouzelným medem, který měl moc uzdravit jakékoliv dítě.

Jednoho dne se o Elvinově medu dozvěděla zlá čarodějnice Morgana. Záviděla skřítkovi jeho dar a chtěla moc medu pro sebe. Ukradla med a zaklela ho, aby nemohl nikomu pomoci.

Elvin byl zarmoucen, ale nevzdal se. Věděl, že pravá síla medu pramení z radosti a smíchu dětí. Vypravil se na cestu, během které děti učil smát se a být šťastné i bez medu. Když se děti začaly smát, jejich smích zlomil čarodějčino kouzlo.

Med získal zpět svou kouzelnou moc a Elvin ho opět mohl použít k uzdravení. Morgana byla poražena a Elvin pochopil, že pravé kouzlo nespočívá v medu, ale v nezdolném duchu a radosti dětí. A tak se les znovu naplnil smíchem a štěstím, a všichni věděli, že pokud jsou společně a šťastní, žádné zlo nemůže převážit dobro.

370090515_1113148453401738_2753987257645099199_n